Psykologidagen er et årlig, non-profit arrangement ved Psykologisk Institutt på NTNU. Arrangementet initieres av studentorganet Psykologisk Fagutvalg, og gjennomføres utelukkende av frivillige studenter fra alle retninger ved Psykologisk Institutt. Målet med Psykologidagen er å stimulere til debatt og nytenking rundt psykologien og dens rolle i samfunnet, med psykologistudenter og andre med interesse for fagfeltet som målgruppe.

Planleggingen av årets arrangement er godt i gang, og vi gleder oss til å kunne invitere til en dag fylt med inspirasjon, faglig input, alvor og moro! Arrangementet er åpent for alle, både studenter og ikke-studenter.

Årets arrangement varer over tre dager fra 5. - 9. mars 2018.

Mer informasjon kommer fortløpende, følg med! 

Hilsen PD-gjengen.

 PD-gjengen 2018

PD-gjengen 2018