Om Psykologidagene


SCROLL DOWN

Om Psykologidagene


Psykologidagene er et årlig, non-profit arrangement ved Psykologisk Institutt på NTNU. Det som startet som et lite, internt arrangement i 2010, har vokst til å bli en to-dagers psykologi-festival med over 30 frivillige og mer enn 500 deltakere i 2015. Arrangementet initieres av studentorganet Psykologisk Fagutvalg, og gjennomføres utelukkende av frivillige studenter fra alle retninger ved Psykologisk Institutt. Målet med Psykologidagene er å stimulere til debatt og nytenking rundt psykologien og dens rolle i samfunnet, med psykologistudenter og andre med interesse for fagfeltet som målgruppe.

 

Temaet for Psykologidagene 2016 er "å rive ned tabu - i møte med mennesket.” Ved hjelp av dyktige og kompetente foredragsholdere ønsker vi å bidra til og bryte ned tabuer, samt stimulere til økt debatt og åpenhet rundt stigmatiserte og tabubelagte temaer i samfunnet som sårt trenger dagens lys. Vi håper at PD16 kan bidra til å inspirere studenter og fagpersoner til økt fokus og forskning rundt årets tema. Arrangementet er åpent for alle, både studenter og ikke-studenter. 

 

Velkommen!

Styret og mellomledere


Styret og mellomledere


Vilde Aarethun

Master i psykologi ved NTNU. Interesseområder: Samfunnspsykologien som skjæringspunkt mellom statsvitenskap og psykologi.

Trine_sh.png

Trine Smedbøl

Profesjonsstudent ved NTNU. Interesseområder: Nevropsykologi, seksualitet, barn og unge, søvn.  

Marte_sh.png

Marte Sandbukt Pettersen

Profesjonsstudent ved NTNU. Interesseområder: Barn og unge, forebygging og kostholds innvirkning på psykisk helse.  

 

 

Thea Aleksandra Aaseth
Deltakerkoordinasjon

Jørgen Tharaldsteen Halvorsen
Deltakerkoordinasjon

Marte Stokke
Økonomi og HR

Jonathan Huldtwacker
Økonomi

 

Maia Daasvand
Arenaleder Frimurerlogen

Ingrid Myhr Pettersen
Arenaleder bibliotek

Madeleine Fredhjem Engø
Arenaleder kveld

Trine Gjørtz Giske
Innlederkoordinasjon

 
 

Kaia Janet Aarberg
PR

Eirin Hoem Tømte
PR