Styret og mellomledere


SCROLL DOWN

Styret og mellomledere


Vilde Aarethun

Master i psykologi ved NTNU. Interesseområder: Samfunnspsykologien som skjæringspunkt mellom statsvitenskap og psykologi.

Trine_sh.png

Trine Smedbøl

Profesjonsstudent ved NTNU. Interesseområder: Nevropsykologi, seksualitet, barn og unge, søvn.  

Marte_sh.png

Marte Sandbukt Pettersen

Profesjonsstudent ved NTNU. Interesseområder: Barn og unge, forebygging og kostholds innvirkning på psykisk helse.  

 

 

Thea Aleksandra Aaseth
Deltakerkoordinasjon

Jørgen Tharaldsteen Halvorsen
Deltakerkoordinasjon

Marte Stokke
Økonomi og HR

Jonathan Huldtwacker
Økonomi

 

Maia Daasvand
Arenaleder Frimurerlogen

Ingrid Myhr Pettersen
Arenaleder bibliotek

Madeleine Fredhjem Engø
Arenaleder kveld

Trine Gjørtz Giske
Innlederkoordinasjon

 
 

Kaia Janet Aarberg
PR

Eirin Hoem Tømte
PR