NB: Gratisbillettene til Ingvard Wilhelmsen er utsolgt! Dersom det blir restplasser vil de være åpen for personer uten billetter!

 

 
IngeborgSenneset PederKjøs_PD182.jpg

Ingeborg Senneset er forfatter av boken “Anorektisk”, utdannet sykepleier og jobber som journalist med flere publikasjoner i Aftenposten. Peder Kjøs er psykolog og skribent med fast spalte i VG, kjent fra TV-serien “Jeg mot meg” og er aktuell med podcasten “Hos Peder” på NRK. Sammen møtes de til et bokbad for å snakke om boken “Anorektisk”, hvor vi vil få et innblikk i temaer som blant annet kroppspress, psykiatri og destruktiv atferd. 

I boken “Anorektisk” skildrer Senneset sitt liv som spiseforstyrret pasient med flere innleggelser bak seg. Basert på dagboknotater og blogginnlegg forteller hun åpent og brutalt om dager med selvdestruktiv atferd og tvangstanker. Hun skriver om anoreksien som herjet og hvordan den nesten frarøvet henne livet. Boken kan gi oss et innblikk i hvordan mennesker finner ulike strategier for å mestre følelser og tanker, og hva som får noen mennesker til å være mer ekstreme i sine forsvarsmekanismer.

 

 
Debatten_PD182.jpg

Psykologidagene har i samarbeid med Psykologisk Tidsskrift samlet noen av de i Norge som kan mest om det tabubelagte og omdiskuterte temaet pedofili til debatt: Svein Øverland og Knut Hermstad.

Utgangspunktet for debatten vil være Svein Øverlands debattinnlegg i det ferske nummeret av Psykologisk Tidsskrift med temaet kjærlighet. Hvorfor er pedofili tabu? Hva går galt for pedofile med tanke på kjærlighet? Hvilke strategier skal man imøtekomme dem med? Behøver vi en hjelpetelefon i Norge? Kan sexdukker formet som barn hjelpe i behandlingen? Hva med ofrene? Ved hjelp av det erfarne panelet skal vi finne svar på dette og mye mer.

Svein Øverland er psykolog med spesialitet i barne- og ungdomspsykologi. Han er leder av den nasjonale fagenheten for tvungen omsorg, rådgiver for Forvaringsavdelingen, spesialrådgiver for Politiet og har jobbet mye med dømte pedofile blant annet her på Brøset. Han har gitt ut to bøker og vært redaktør i tidsskriftet Sexologi gjennom mange år.

Knut Hermstad er rådgiver, teolog og sexolog hos RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Han har doktorgrad og lang klinisk erfaring innenfor overgrepsfeltet og er en av de som har jobbet mest med pedofili-problematikk i landet.

Det vil bli åpnet for spørsmål fra salen, og det vil være muligheter til å kjøpe siste nummer av Psykologisk Tidsskrift med tema Kjærlighet.

Debattleder for kvelden vil være redaksjonsmedlem i Psykologisk Tidsskrift Philip Lautin Jackson.

 

 
Skepsisuka_PD182.jpg

Hva er det som gjør at det er noen av oss tror og noen av oss ikke? Hvilke guder man tror på er ofte geografisk betinget til området man er født, hvorfor er det slik? Hvordan har det oppstått? Finnes det fordeler eller ulemper ved å tro? Hva er psykologien bak?

For å berøre noen av disse temaene kommer Psykolog Trond Carlsen og sykehusprest Ane Kristin Koller Sundnes.

Trond Carlsen er utdannet psykolog ved NTNU og er nestleder i Hjelpekilden sitt styre. Hjelpekilden er en trosnøytral organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesse. Trosbakgrunn og oppvekst har Trond fra karismatiske trossamfunn, hvor han da spesielt i ungdomsårene og tidlig voksen alder var svært aktiv i disse miljøene. I dag har han selv forlatt troen, men opplever trosproblematikk som et meget spennende tema både privat og i jobb. 

Ane Kristin Koller Sundnes har tidligere vært studentprest, menighetsprest og er nå sykehusprest ved St. Olavs hospital ved divisjon for psykisk helsevern. Hun er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet, og har utdanning innen veiledning og religionspsykologi. Trosmessig hører hun hjemme i Den norske kirke og retreatbevegelsen, og sier selv at hun kan takke Ten Sing (kristent ungdomsarbeid innen musikk, dans og drama) for mye.

Arrangementet er et samarbeid mellom Psykologidagene 2018 og Skepsisuka 2018. Skepsisuka er drevet av Laget, som er Trondheims kristelig studentlag. Skepsisuka 2018 vil foregå fra 6. - 9. mars og vil bli avholdt på både Dragvoll, Gløshaugen og Kalvskinnet. Psykologidagene er et årlig arrangement i regi av Psykologisk Fagutvalg, med mål om å stimulere til debatt og nytenking rundt psykologien og dens rolle i samfunnet. Psykologidagene 2018 vil foregå på Dragvoll, Moholt og Gløshaugen mellom 5. - 9. mars.

 

 
TorkildLotePUG_PD182.jpg

”Søster til søster” er et voldsforebyggende prosjekt som er utviklet av Kirkens Bymisjon i Trondheim. Prosjektet ble startet i 2015, og arbeider mot vold, kjønnslemlestelse og forskjellige former for alvorlig tvang. Utgangspunktet for prosjektet er at kvinner med minoritetsbakgrunn er en unik ressurs med tanke på å forebygge, lindre og stoppe vold. De har nettverk, flerkulturell forståelse og potensielt stor påvirkningskraft. ”Søster til søster” er et kurs- og nettverkskonsept hvor deltagerne får økt kompetanse om hvordan de skal møte voldsutsatte og håndtere vold på en kompetent måte. 

Vi gleder oss til å lære mer om hvordan kursopplegget er bygget opp og høre mer om de hittil vellykkede resultatene ”Søster til søster” har gitt. Til å fortelle om dette kommer prosjektansvarlig Thorkild Lote. I tillegg kommer kursholdere fra prosjektet.

 

 
HansAndreasKnutsen_PD182.jpg

Hvert tredje seksuelle overgrep mot barn begås av et annet barn, meldte Aftenposten februar 2016. Mellom 20 og 50 prosent av alle seksuelle overgrep mot barn og unge begås av andre barn og unge, hovedsakelig gutter. De fleste av disse guttene utøver sitt første overgrep før fylte 15 år. Det finnes ikke riksdekkende behandling eller retningslinjer for hvordan disse barna og ungdommene skal håndteres. Hva gjør man når storebror har forsøkt å forgripe seg på lillesøster?

For å snakke om dette kommer Hans Andreas Knutsen, psykologspesialist ved BFT Omsorgsenheten i Trondheim kommune, sammen med Tina Ludvigsen Sæther ved BUP Saupstad. Hans Andreas er en del av Rebessa, som er et regionalt ressursteam bestående av flere instanser. Rebessa ble startet opp av ildsjel ved Brøset. Hun møtte voksne overgripere som snakket om at de skulle ønske at de aldri hadde havnet i den situasjonen de var i, og hadde savnet et tilbud og et hjelpeapparat da de var yngre. Rebessa holder foredrag på skoler, driver forskning og bistår i konsultasjon om enkeltsaker.

Hans Andreas er også aktuell med sin nyoppstartede podcast Hodebry. Hodebry tar opp ting som gjerne ligger oss nært, men som vi ikke vet så mye om. Foredraget vil bli spilt inn som en podcastepisode. Sjekk gjerne ut en tidligere episode hvor Hans Andreas snakket med Svein Øverland om temaet pedofili: https://soundcloud.com/user-598915540/ep-2-pedofili.

 

 
TorgrimHolte_PD182.jpg

Hva er egentlig hypnose? Hvordan fungerer det? Nå kan du få svar! Dagen etter å ha hypnotisert oss på det fascinerende kveldsshowet, kommer Torgrim Holte til Dragvoll for å snakke om nettopp hypnose og om livet sitt som hypnotisør. 

Veien har ikke vært problemfri for Torgrim Holte siden han startet opp med hypnotisering allerede som 15-åring, til han ble en av Norges mest kjente i sitt felt med live-show og TV-show. Han kommer blant annet til å fortelle om forskjellige måter å hypnotisere på, om hypnose i hverdagen, selvhypnose og farer ved hypnose. Holte vil også fortelle om arbeidet i etterretningstjenesten med debriefing av soldater, samt bruk av hypnose i både behandling og etterforskning. 

 

 
CarinaCarlsen_PD182.jpg

Vi lever i et samfunn der det er verre å være tjukk enn slem, der vi sammenligner oss med Photoshop, og det å være misfornøyd med sin egen kropp er vanligere enn å være fornøyd med den. Denne tendensen har fått navnet «normativ misnøye» og gir et skremmende bilde av dagens samfunn, der ønsket om å ha den perfekte kroppen for mange arter seg som en besettelse.
Carina Elisabeth Carlsen er vernepleier, kroppspositivist, kroppsaktivist og masterstudent i Empowerment og helsefremmende arbeid. Hun er opptatt av hvordan vi ser på kropp i dagens samfunn og hvorfor vi er så opptatt av den perfekte kroppen.

Foredraget tar for seg hva som ligger i kroppspositivismen, hvilken rolle media og reklame har, om kjønning og sexisme, og hvilke grep vi kan gjøre for å snu denne trenden.
Det blir også lagt opp til noe diskusjon.


Du kan lese mer om Carina på hennes blogg, www.kroppspositivisme.noeller Instagramkontoen: www.instagram.com/fetmenfattet

Tid: 6. mars klokka 15:00-16:00
Sted: JC1 på Moholt

 

 
TorgrimHolte_PD184.jpg

(FÅ BILLETTER)

Har du lyst til å føle deg som en verdensberømt fiolinist i noen minutter? Har du lyst til å tro at nettopp du er James Bond eller Sigmund Freud? Ønsker du å gjøre alt dette i påsyn av dine studiekamerater? 

Til Psykologidagene 2018 kommer Torgrim Holte hele veien fra Alicante for å fortrylle og forbløffe oss. Han er illusjonist, hypnotisør og entertainer som blant annet er kjent fra programmene «Hjelp, jeg har blitt hypnotisert» og «Over grensen». Han har turnert og forbløffet hele verden med sine show, og denne gangen skal han blant annet forbløffe oss psykologistudenter.
Gjør deg klar til å bli overrasket og fascinert! 
Kun de som sitter på de første radene kommer til å bli valgt med opp på scenen, så det er ingen fare dersom man ikke ønsker dette.

I tillegg kommer de fingernemme gitaristene Håkon M og Adrian Vestøl for å underholde oss med live-musikk.

Gled dere!

Dørene åpner 19:00, og showet vil starte rundt 20:00.

Garderobeavgift er inkludert i billettprisen. 
Student 65,-/ Voksen 85,-

Tid: 6. mars klokka 19:00 - 22:00
Sted: Thon Hotel Prinsen

 

 
GryStålsett_PD182.jpg

Emosjonene skyld og skam er veldig forskjellige og kan oppleves med ulik styrke og på ulike måter gjennom livet. Tar de for stor plass kan de føre til dyp smerte, ensomhet, isolasjon, selvforakt og destruktiv atferd. De spiller dessuten en sentral rolle i flere psykiske lidelser. I jakten på det perfekte forsterkes utilstrekkeligheten og skamfølelsen og gjennom manglende bearbeiding av traumatiske hendelser kan skammen og skylden føles uoverkommelig. Ved å gjenkjenne og adressere følelsene, kan vi finne frem til livskraften og få livet vårt tilbake.

Gry Stålsett er spesialpsykolog/PhD og har jobbet ved Modum Bad i drøyt 25 år. Gry er også førsteamenuensis i religionspsykologi ved MF. Hun har drevet behandling, forskning, veiledning, fagformidling og pasientundervisning. Hun tok sin doktorgrad ved Psykologisk Institutt (UIO) i 2012, i eksistensiell behandling av tilbakevendende depresjon.

Tid: 6. mars klokka 10:30- 11:30
Sted: JC1 på Moholt

 

 
YlvaØstby_PD182.jpg

Kan vi egentlig stole på hukommelsen vår? Hvor lagres minnene våre i hjernen og hva er falske minner? Hvor godt går det an å huske og går det an å ha et godt liv uten minner i det hele tatt? 

Ylva Østby tar oss med på en rundreise i den fantastiske, supre, upålitelige hukommelsen, med eksempler fra ulike deler av hukommelsesforskningens historie. Hun har snakket med flere verdensledende forskere på område, mennesker som lever med ekstrem glemsel og mennesker som ikke klarer å glemme noe som helst. Hun har sendt dykkere under vann for å gjenskape historiske hukommelseseksperimenter, snakket med mennesker med traumatiske minner og utfordret hukommelsen til fire stormestre i sjakk. Vi får bli med helt ned på nevronivå, til moderne tankelesning via MR-maskiner og får et innblikk i hvordan hukommelsen vår hjelper oss å forutse og planlegge fremtiden.

Ylva Østby har en doktorgrad i nevropsykologi fra Universitetet i Oslo, og sammen med søster og forfatter Hilde Østby ga de i fjor ut boka «Å dykke etter sjøhester – En bok om hukommelse»

Tid: 6. mars klokka 13:45 - 14:45
Sted: JC1 på Moholt

 

 

 
IngvardWilhelmsen_PD182.jpg

(UTSOLGT)

Endelig er det klart for å slippe første foredragsholder for Psykologidagene 2018 - nemlig Ingvard Wilhelmsen!

Ingvard Wilhelmsen er professor i indremedisin, psykiater og leder for landets eneste hypokonderklinikk i Bergen. Han er en inspirerende og humoristisk foredragsholder, og har skrevet flere bøker, blant annet ”Det er ikke mer synd på deg enn andre” og ”Sjef i eget liv – en bok om kognitiv terapi”.

Vi mennesker grubler og bekymrer oss for det meste - spesielt for det vi ikke kan gjøre så mye med. Hvorfor er det slik at våre valg av og til styres av urealistiske holdninger og tanker? Hvorfor bekymrer vi oss og går i terapi for ting som aldri kommer til å skje i virkeligheten? 

I dette foredraget kommer Wilhelmsen for å snakke om hvordan og hvorfor vi mennesker påvirkes av våre holdninger, og hva som skal til for å ta ansvar for tankene våre. Med temaet “Sjef i eget liv” skal han blant annet snakke om liv og død, usikkerhet og risiko, og bevisstgjøring av egne holdninger.

Tid: 6. mars klokka 9:15 - 10:15
Sted: JC1 på Moholt

 

 

Psykologidagene 2018 nærmer seg!

I år vil arrangementet strekke seg over flere dager i uke 10. Her får du muligheten til å få unik faglig input og en god dose underholdning!
Gjør deg klar for interessante og givende foredrag, debatter, podcastinnspilling og et underholdende og annerledes kveldsarrangement. 
Hoveddagen vår er tirsdag 6. mars – en dag fullspekket av foredrag under temaet ”Strategier – å takle tilværelsen”. For å kunne gi mening til virkeligheten og våre opplevelser bruker vi mennesker ulike strategier, mer eller mindre hensiktsmessige. Nettopp dette ønsker vi å belyse, mer kan vi ikke avsløre ennå...
Arrangementene slippes fortløpende, så følg med! 
Vi gleder oss til å se deg!